Koguduse päevad mõjutavad Sinu kõiki teisi päevi!

Alati sammukese võrra eespool

Miks tasub tulla kogudusse?

    Erinevalt sellest, mida paljud tänapäeval usuvad, ei ole kogudus ainult haigete, vaeste ja rumalate jaoks. Oleme kogudus normaalsetest inimestest, kes armastavad Jumalat ja tahavad, et Ta meid õpetaks. Tõenäoliselt ei ole meie kogudus selline nagu sa mäletad oma vanaema kogudust, see on värske ja mõeldud kõigile! Teame, et luues Jumalaga ühenduse, võib Tema aidata kõiki, sealhulgas sind! Ilma Jumalata on elu tühi, aga koos Temaga täisväärtuslik ja lõbus. Pole tähtis, kas sa oled varem mõnes koguduses käinud või mitte, Elava Vee Kogudusest leiad sa selle, mida oled otsinud. Kogudusse tulles teeme alati järgmiseid asju:

  • Me laulame oma Jumalale kiitust ja ülistust väeliste laulude ja võitud muusikaga.
  • Me õpetame sulle Jumala Sõna reaalselt ja praktiliselt, et sa saaksid seda oma elus kohe
    täna rakendada.
  • Me võtame aega, et palvetada Isa poole Jeesuse nimel. Igal teenistusel on ka osadusaeg,
    et tugevdada sõprussuhteid.

     

    Ilma Jeesuseta on kõik sisemiselt tühjad ja kadunud ning otsivad midagi, mis nende tühjust täidaks. Kuid suhe Jeesuse kui Isandaga on ainus viis leida elus tõeline rahu ja täisväärtuslikkus. Tule kogudusse, et kasvada usus, kogeda Jumala ligiolu ja saada paremaks.
Meil on kombeks öelda: „Koguduse päevad mõjutavad sinu kõiki teisi päevi!“