Andmine on osa Ülistusest

Me tahame austada Jumalat kõiges, mida me teeme, ja tõsta kõrgeks Jeesuse nime

Me oleme andjad

Jumala kuningriigis on andmine kui ülistuse akt. Kui me anname Jumalale, siis Jeeus seisab oma tõotuste taga selleks, et täita sinu vajadused vastavalt taevalikku rikkust mööda. Sa võid olla veendunud selles, et kui sa annad kümnist või ohvriandi Tema kogudusele, siis Jumal õnnistab sind rikkalikult.   

Kasuta pangakaarti

Anna tänuliku südamega

Jumal armastab

rõõmsat andjat

Milleks ja kuidas anda

Jumala Kuningriigis on andmine üks ülistuse vorme. See on osa meie südame hoiakust, samuti
eesõigus anda oma Taevasele Isale. Kui meie süda on täis rõõmu ja me toome Jumalale andes oma
esmavilja, siis see meeldib Jumalale ja ta näeb seda osana meie ülistusest. Ta peab kinni oma
tõotusest kanda hoolt kõigi meie vajaduste eest oma rikkust mööda Kristuses Jeesuses. Nii et kui sa
tood oma kümnise kohalikku kogudusse või annad ohvriande, võid sa olla kindel, et meie Isand
Jeesus Kristus õnnistab sind oma küllusest.

Jälgi meid...